Żuławy Odkrywanie dziedzictwa – konferencja naukowa

Z inicjatywy środowisk naukowych Gdańska Olsztyna i Malborka, przy wsparciu organizacyjnym Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja 27 i 28 odbędzie się konferencja poświęcona historii delty Wisły. Pierwsza część (27 września) odbędzie się w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku gdzie swoje referaty odczyta dwunastu naukowców. Druga część (28 września) w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim z siedmioma odczytami i warsztatami terenowymi w Żelichowie Cyganku. Program>> Organizatorzy>>    

""Z inicjatywy środowisk naukowych Gdańska Olsztyna i Malborka, przy wsparciu organizacyjnym Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja 27 i 28 odbędzie się konferencja poświęcona historii delty Wisły. Pierwsza część (27 września) odbędzie się w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku gdzie swoje referaty odczyta dwunastu naukowców. Druga część (28 września) w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim z siedmioma odczytami i warsztatami terenowymi w Żelichowie Cyganku.

""

 

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?