Żuławy. Lubię to! – wieści z projektu

Projekt trwa. Ubiegłoroczne szkolenia nauczycieli i regionalistów, a potem młodych liderów, były wstępem do dalszej pracy. Obecnie przygotowujemy się do kolejnych etapów. Dążymy do uruchomienia portalu WikiDelta, z którego każdy będzie mógł czerpać wiedzę na temat naszego regionu. Zależy nam, by Żuławiacy chcieli wspóltworzyć z nami tę internetową encyklopedię.

 

Projekt trwa. Ubiegłoroczne szkolenia nauczycieli i regionalistów, a potem młodych liderów, były wstępem do dalszej pracy. Obecnie przygotowujemy się do kolejnych etapów. Dążymy do uruchomienia portalu WikiDelta, z którego każdy będzie mógł czerpać wiedzę na temat naszego regionu. Zależy nam, by Żuławiacy chcieli wspóltworzyć z nami tę internetową encyklopedię. ""

Wciąż uzupełniana o nowe treści, stanie się oknem, przez które cały świat będzie mógł spojrzeć na Żuławy. W związku z tym zwróciliśmy się poprzez media społecznościowe, stronę internetową oraz plakaty i ulotki do naszych sąsiadów o udostępnianie nam zdjęć, dokumentów, kwitów, legitymacji, zaświadczeń, które są świadkami żuławskich biografii. Prowadzimy wywiady z żyjącymi jeszcze osadnikami i autochtonami, by zebrać opowieści o ich młodości, a jednocześnie o historii Żuław. Chcemy ocalić ich cenne wspomnienia od zapomnienia. Rozpoczęliśmy również prace nad tworzeniem podstawowych haseł, związanych z naszą małą ojczyzną. Mamy nadzieję, że pierwotna  lista z czasem się rozrośnie, dając coraz pełniejszy obraz Żuław i ich mieszkańców. ""Nie interesuje nas jednak tylko przeszłość, badamy – ankietą – żuławską tożsamość. Temat jest trudny, ale mamy nadzieję, że nasza diagnoza okaże się dobrym punktem wyjścia do dalszych rozważań, szczególnie podczas planowanego na październik 2015 roku “Kongresu Żuławiaków”. Ankietę w wersji elektronicznej znajdą Państwo na naszych stronach internetowych – zapraszamy do wypełnienia, będzie to dla nas ważne źródło informacji. Ogłosiliśmy również konkurs z nagrodami, w którym w formie literackiej, plastycznej lub fotograficznej  można wypowiedzieć się na temat żuławskiej tożsamości, termin składania prac to 13 marca 2015 r.  Śledźcie nasze strony internetowe i twórzcie z nami wizytówkę Żuław.

Więcej informacji:

Ankieta Żuławy Lubię to!>>

Konkurs Zauroczeni, Zakorzenieni, Zażuławieni>>

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?