Zostań "strażnikiem wałowym" – zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w dwudniowych nieodpłatnych Szkoleniach Strażników Wałowych – społecznych liderów ochrony przeciwpowodziowej w ramach projektu Społeczna ochrona przeciwpowodziowa – związki wałowe wracają realizowanego przez Stowarzyszenie Żuławy. Strażnik wałowy jest historycznym, odpowiedzialnym zajęciem, ściśle związanym ze społeczną ochroną przeciwpowodziową. Szkolenie będzie składało się z jednodniowej części wykładowej oraz jednodniowej części przeprowadzonej metodą warsztatową. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie woli przeprowadzenia przynajmniej jednego szkolenia w swoim środowisku. Z uczestnikami szkolenia zostanie podpisana umowa zobowiązująca do odpłatnej organizacji i przeprowadzenia samodzielnie przynajmniej jednego szkolenia w swoim środowisku (np. w szkole, urzędzie, instytucji, organizacji) przy pełnym wsparciu technicznym Stowarzyszenia Żuławy. Szkolenie będzie składało się z jednodniowej części wykładowej (7 września 2013 r.) oraz jednodniowej części przeprowadzonej metodą warsztatową (14 września 2013 r.).

""Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w dwudniowych nieodpłatnych Szkoleniach Strażników Wałowych – społecznych liderów ochrony przeciwpowodziowej w ramach projektu Społeczna ochrona przeciwpowodziowa – związki wałowe wracają realizowanego przez Stowarzyszenie Żuławy.
Strażnik wałowy jest historycznym, odpowiedzialnym zajęciem, ściśle związanym ze społeczną ochroną przeciwpowodziową.
Szkolenie będzie składało się z jednodniowej części wykładowej oraz jednodniowej części przeprowadzonej metodą warsztatową.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie woli przeprowadzenia przynajmniej jednego szkolenia w swoim środowisku. Z uczestnikami szkolenia zostanie podpisana umowa zobowiązująca do odpłatnej organizacji i przeprowadzenia samodzielnie przynajmniej jednego szkolenia w swoim środowisku (np. w szkole, urzędzie, instytucji, organizacji) przy pełnym wsparciu technicznym Stowarzyszenia Żuławy.
Szkolenie będzie składało się z jednodniowej części wykładowej (7 września 2013 r.) oraz jednodniowej części przeprowadzonej metodą warsztatową (14 września 2013 r.). Wykłady będą przeprowadzone z udziałem uznanych specjalistów ochrony przeciwpowodziowej.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat Strażnika Wałowego – uczestnictwa w szkoleniu, honorarium za przeprowadzenia samodzielnie przynajmniej jednego szkolenia w swoim środowisku oraz poczęstunek.
Cel szkoleniowy to nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności do upowszechniania profilaktyki, kierowania i organizowania w podstawowym zakresie społecznej ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców, zamieszkujących tereny bezpośrednio zagrożone powodzią oraz stworzenie kadry zdolnej do samodzielnego przeprowadzania szkolenia lub lekcji z podstawowych zasad ochrony przeciwpowodziowej.
Wszystkich zainteresowanych proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.zwiazkiwalowe.org.pl) i przesłaniu do 29 sierpnia 2013 roku na adres e-mailowy: biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl lub kontakt  e-mail: biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl lub telefonicznie na numer 509396900. O zakwalifikowaniu na szkolenie kandydaci zostaną poinformowani e-mailem przed rozpoczęciem szkolenia.
""

 

 

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?