Warsztaty dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020

W imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania zapraszamy na warsztaty otwarte dotyczące analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, które odbędą się 21 sierpnia 2015 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim.

W imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania zapraszamy na warsztaty otwarte dotyczące analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, które odbędą się 21 sierpnia 2015 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim

Rozwiązania wypracowane w trakcie spotkania pozwolą na określenie kluczowych kierunków rozwoju wspólnego obszaru dla gmin z powiatu nowodworskiego i malborskiego.

Na warsztaty otwarte w szczególności zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz rolników.

Warsztaty odbędą się również na terenie innych gmin z powiatu nowodworskiego i malborskiego.

Terminy spotkań:

18. 08.2015,

Godz. 11.30

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Miłoradz – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu, ul. Główna 54, 82 -213 Miłoradz

18. 08.2015,

Godz. 14.00

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Malbork– Urząd Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

18. 08.2015,

Godz. 16.30

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Stare Pole – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Marynarki Wojennej 1b, 82-220 Stare Pole

19.08.2015

Godz. 11.30

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Lichnowy- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Lachowicza 25a, 82-224 Lichnowy

19.08.2015

Godz. 14.00

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Nowy Staw – Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Jana Pawła II 2, 82-230 Nowy Staw

19.08.2015

Godz. 16.30

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie gminy Miasta Krynica Morska – Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska

20.08.2015

Godz. 15.00

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Sztutowo– Urząd Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

20.08.2015

Godz. 18.00

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Ostaszewo- Gminny Dom Kultury I Sportu W Ostaszewie, ul. Kościuszki 34, 82-112 Ostaszewo

21.08.2015

Godz. 10.00

Konsultacje analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów lokalnej strategii rozwoju na terenie Gminy Stegna – Urząd Gminy W Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

 

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?