Szkolenie z programu profilaktyczno – wychowawczego "Spójrz Inaczej"

Zapraszamy nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański do udziału warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” opracowanego Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”.    

Zapraszamy nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański do udziału warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” opracowanego Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Termin szkolenia: 4, 5, 6, 7 listopada 2017 r.

Warsztat trwa 35 godzin i odbywa się w jednym bloku, jest to: sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek. Trener: Ewa Wojciszke-Orska Organizatorem szkolenia jest Gmina Nowy Dwór Gdański w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2015-2018

Cele 35 godzinnego szkolenia realizatorów programu w klasach I-III, to:

o praktyczne poznanie filozofii i założeń Programu, poznanie treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod i technik pracy z klasami o poznanie zasad i konstrukcji spotkań z klasami oraz praktyczne ćwiczenia w budowaniu scenariuszy tych spotkań dotyczących problematyki rozumienia siebie, kierowania swoimi trudnymi uczuciami, radzenia sobie z konfliktami i sytuacjami trudnymi oraz podejmowaniem decyzji, w tym decyzji zdrowotnych o praktyczne ćwiczenia prowadzenia zajęć z klasami wg Programu „Spójrz Inaczej”(symulacje i superwizje): poznanie sytuacji typowych i trudnych oraz doświadczenie swojej roli prowadzącego te zajęcia.

Przebieg szkolenia: 35 godz. godzin dydaktycznych. Odbywa się w sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek.

1. 4-5 listopada – miejsce szkolenia: Żuławski Park Historyczny, ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdańskim

W czasie dwóch pierwszych dni szkolenia (sobota i niedziela) – 20 godzin dydaktycznych- zajęcia od 8.30 do 17.00. Uczestnicy w sposób praktyczny – poprzez opracowanie własnych scenariuszy zajęć z klasami wg programu „Spójrz Inaczej” oraz poprzez symulację zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) poznają ideę, cele i treści programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowane w nim metody pracy z uczniami. Zajęcia w te dni są też nastawione na pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną i własnymi trudnymi emocjami, gdy uczniowie łamią dyscyplinę i zakłócają prowadzenie zajęć).

2. 6-7 listopada – miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicza 10 w Nowym Dworze GdańskimTrzeciego i czwartego dnia (poniedziałek i wtorek) – 15 godzin zajęć, zajęcia od 8.00 do 15.00. W te dni uczestnicy warsztatu kolejno w parach prowadzą zajęcia z uczniami w klasach – 2 -według opracowanych scenariuszy programu. Obserwatorami zajęć są wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia (superwizja uczestnicząca). Odbywa się to na 1,3,5 godzinie lekcyjnej. Na 2,4,6 godzinie lekcyjnej odbywają się wspólne omówienia przeprowadzonych zajęć.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma:

1. Podręczniki „Spójrz Inaczej”- ze scenariuszami w klasach I-III.

2. Zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu Szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” wystawione przez Ośrodek Nauczycieli „Spójrz Inaczej”

3. Dodatkowe materiały szkoleniowe (poza podręcznikiem) i teczką z materiałami dydaktycznymi, będą w wersji elektronicznej – prosimy o przyniesienie swoich „nośników informacji”. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli wiele okazji do tego, aby praktycznie poznać techniki prowadzenia zajęć i przeanalizować skuteczność różnych sposobów kontaktowania się z uczniami, analizować uczucia i potrzeby psychiczne uczniów, a także swoje. Udział w zajęciach, pozwoli zdobyć nowe doświadczenia, pomocne w pracy wychowawczej z dziećmi. Szkolenie organizowane jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2015-2018.

Formularz zgłoszeniowy 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?