Szkolenie nauczycieli w ramach projektu Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły

Serdecznie zapraszamy nauczycieli żuławskich szkół na szkolenie w ramach projektu realizowanego przez Klub Nowodworski „Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły”. Szkolenie będzie składało się z trzech części: – wykładowo-warsztatowej – podczas, której zapoznają się z metodami pracy z młodzieżą metodą projektową, sposobami motywacji wolontariuszy, metodami monitoringu i ewaluacji działań, metodami kształtowania samodzielności i odpowiedzialności w działaniach projektu; – warsztatowej – podczas której zapoznają się z pracowniami ceramiczną i drewna. Wezmą udział w samodzielnym wykonaniu glinianych rzeźb i podstawowych pracach ciesielskich oraz zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa przy organizacji zajęć w pracowniach; – terenowej – czytanie Żuławskiego krajobrazu z prezentacją ważnych dla regionu obiektów zabytkowych również tych niedocenianych, nie wpisanych do rejestru zabytków oraz rejs rzekami delty Wisły z przewodnikiem podczas którego zapoznają się z zabytkowymi urządzeniami hydrotechnicznymi w delty Wisły. Cały cykl odbędzie się jeszcze we wrześniu.  

Serdecznie zapraszamy nauczycieli żuławskich szkół na szkolenie w ramach projektu realizowanego przez Klub Nowodworski „Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły”.
Szkolenie będzie składało się z trzech części:
– wykładowo-warsztatowej – podczas, której zapoznają się z metodami pracy z młodzieżą metodą projektową, sposobami motywacji wolontariuszy, metodami monitoringu i ewaluacji działań, metodami kształtowania samodzielności i odpowiedzialności w działaniach projektu;
– warsztatowej – podczas której zapoznają się z pracowniami ceramiczną i drewna. Wezmą udział w samodzielnym wykonaniu glinianych rzeźb i podstawowych pracach ciesielskich oraz zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa przy organizacji zajęć w pracowniach;
– terenowej – czytanie Żuławskiego krajobrazu z prezentacją ważnych dla regionu obiektów zabytkowych również tych niedocenianych, nie wpisanych do rejestru zabytków oraz rejs rzekami delty Wisły z przewodnikiem podczas którego zapoznają się z zabytkowymi urządzeniami hydrotechnicznymi w delty Wisły.
Cały cykl odbędzie się jeszcze we wrześniu.
Po ukończeniu szkolenia część nauczycieli zaprosimy do udziału w projekcie Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły, jako opiekunów Młodzieżowego Pogotowia Konserwatorskiego, będą oni łącznikiem organizacyjnym między szkołami a uczestnikami projektu, na bieżąco będą monitorować i poddawać ewaluacji działania młodzieży. Nauczyciele będą współpracować przy realizacji projektu zależnie od potrzeb i ich możliwości. Troje z nich podejmie stałą współpracę i opiekę nad młodzieżą zaangażowaną w projekt.
Więcej o projekcie>>
Liczba miejsc jest ograniczona, wydajemy certyfikaty ukończenia szkolenia.
Zgłoszenia można kierować do biura Klubu Nowodworskiego, osobą odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń
do udziału w szkoleniu jest: Mariola Mika, tel. 552475733, 505433202, e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?