Szkolenie dla nauczycieli żuławskich szkół w ramach projektu "Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły" zakończone

Zakończyły się szkolenia dla nauczycieli żuławskich szkół w ramach projektu „Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły”. Projekt ma na celu zwiększenie roli obiektów zabytkowych w kreowaniu atrakcyjności regionu Żuław delty Wisły, zwiększenie dostępności zabytków poprzez wzrost aktywności właścicieli obiektów zabytkowych oraz zmniejszenie ilości zabytków wykreślanych z rejestru i ewidencji poprzez działania zwiększające wiedzę i aktywizujące mieszkańców Żuław. Galeria>>  

Główną grupą docelową projektu jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Trzydziestoosobowa grupa wybranych uczestników utworzy Młodzieżowe Pogotowie Konserwatorskie i w okresie od 1.10.2012 do 31.05.2013 weźmie udział w cyklu warsztatów kulturowych m.in. tradycyjnych technik zdobienia domów żuławskich, kuchni regionalnej, legend żuławskich oraz wizycie studyjnej w kaszubskim skansenie we Wdzydzach Kiszewskich. Pod opieką instruktorów i opiekunów przeprowadzą plenery dokumentacyjne „Gdyby domy mogły mówić”, a kulminacją projektu będzie Dzień Otwarty Żuławskich Zabytków.
Szkolenie składało się z trzech części:
– wykładowo-warsztatowej – podczas, której nauczyciele zapoznali się z metodami pracy z młodzieżą metodą projektową, sposobami motywacji wolontariuszy, metodami monitoringu i ewaluacji działań, metodami kształtowania samodzielności i odpowiedzialności w działaniach projektu;
– warsztatowej – podczas której wzięli udział w samodzielnym wykonaniu glinianych rzeźb oraz zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa przy organizacji zajęć w pracowniach;
– terenowej – Czytanie żuławskiego krajobrazu z prezentacją ważnych dla regionu obiektów zabytkowych.
Część nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie zaprosiliśmy do udziału w projekcie, jako opiekunów Młodzieżowego Pogotowia Konserwatorskiego. Będą łącznikami organiza-cyjnymi między szkołami a uczestnikami projektu. Na bieżąco będą monitorować i poddawać ewaluacji działania młodzieży. Obecnie trwa rekrutacja młodzieży, ilość miejsc jest ograniczona.

Projekt Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły współfinansowany
jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Partnerzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,

galeria>>

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?