Spotkanie nowodworzan w Travemünde

W dniach 15-18 kwietnia 2011roku odbyło się już tradycyjne spotkanie z byłymi Nowodworzanami i Żuławiakami w Travemüende. Delegacja nowodworska w składzie 22 osób pod przewodnictwem Starosty Nowodworskiego Zbigniewa Piórkowskiego i Burmistrza Miasta Jacka Michalskiego reprezentowana była przez przedstawicieli samorządu mieszkańców, Stowarzyszenia Miast Partnerskich , Klubu Nowodworskiego, Związku Emerytów, Parafii Nowodworskiej, oraz młodzieżowego zespołu  muzycznego „Capella Antiqua da Camera” ze szkoły podstawowej w Drewnicy i Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie pod kierownictwem nauczyciela i dyrygenta Andrzeja Michalczuka.  Stronę organizacyjną wyjazdu i pobytu przygotowali ze Stowarzyszenia Miast Partnerskich Nowego Dworu Gdańskiego Harry Lau  i Bolesław Klein. galeria>>

W dniach 15-18 kwietnia 2011roku odbyło się już tradycyjne spotkanie z byłymi Nowodworzanami i Żuławiakami w Travemüende.

 

Delegacja nowodworska w składzie 22 osób pod przewodnictwem Starosty Nowodworskiego Zbigniewa Piórkowskiego i Burmistrza Miasta Jacka Michalskiego reprezentowana była przez przedstawicieli samorządu mieszkańców, Stowarzyszenia Miast Partnerskich , Klubu Nowodworskiego, Związku Emerytów, Parafii Nowodworskiej, oraz młodzieżowego zespołu  muzycznego „Capella Antiqua da Camera” ze szkoły podstawowej w Drewnicy i Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie pod kierownictwem nauczyciela i dyrygenta Andrzeja Michalczuka.  Stronę organizacyjną wyjazdu i pobytu przygotowali ze Stowarzyszenia Miast Partnerskich Nowego Dworu Gdańskiego Harry Lau  i Bolesław Klein.

Projekt wyjazdu i uczestnictwo w wyjeździe otrzymały wsparcie finansowe:
F U N D A C J I  W P Ó Ł P R A C Y   P O L S K O – N I E M I E C K I E J
I   S T A R O S T W A  N O W O D W O  R SK I E G O.

Po trwającej 13 godzin podróży (od 3.00-16.00) i krótkim odpoczynku, zaczęła się 15.04.2011  o godzinie 19.00 realizacja programu. Na początek przywitał nas bardzo serdecznie , w imieniu zebranej publiczności w liczbie 250 osób, Rudolf Stobbe, Prezes Stowarzyszenia byłych Nowodworzan (Gemeinnutziger Verein Tiegenhof Kreis Grosses Werder e.V.) . W imieniu naszej grupy, za zaproszenie podziękował Zbigniew Piórkowski, zwracając uwagę na wieloletnią współpracę pomiędzy byłymi i dotychczasowymi mieszkańcami Żuław.
Następnie pokazano 2 filmy. Jako pierwszy pokazano rekonesans po Gdańsku i Żuławach Heinricha Korelli. Jako drugi, zestaw slajdów pokazał Marek Opitz z Nowego Dworu Gd. ukazując wiele ciekawych obrazów żuławskich oraz modernizujące się miasto Nowy Dwór Gdański.  Wzbudziło to wśród widzów duże zainteresowanie. Ponadto uwypuklono działalność Klubu Nowodworskiego, którego Marek Opitz jest prezesem, ukazując różnorodność tej działalności od gromadzenia eksponatów w Muzeum Żuławskim, poprzez realizację lokalnego wydawnictwa jak też organizację spotkań i konferencji np. Mennonitów, o zasięgu światowym.
Drugi dzień (16.04.) naszego pobytu w Travemuende rozpoczął o godzinie 9.00 rejs statkiem po Zatoce Lubeckiej, w trakcie którego, dla uczczenia  pamięci zatopionych tu ofiar II Wojny Światowej,  wystąpił najpierw Rudolf Stobbe , a potem nasz proboszcz ks. Dariusz Juszczak odśpiewał w języku polskim Hymn o Chrystusie śpiewany podczas jutrzni żałobnych. Punktem kulminacyjnym było złożenie wieńców na wody Bałtyku.
Po powrocie  z rejsu i udostępnieniu nam dużej sali „Maritim”, ustawiona została wystawa 18- stu obrazów o wymiarach 100×70 cm, autorstwa Marka Opitza, ukazujących piękno terenów Żuław Wiślanych.
Spotkanie wieczorne rozpoczęło się od wystąpienia nowo wybranego Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego,  Jacka Michalskiego, który podziękował za otrzymane gratulacje powyborcze i zapewnił o kontynuacji dotychczasowej współpracy rozpoczętej przez jego poprzedników. O godzinie 20.00 z godzinnym programem wystąpił nasz zespół fletów podłużnych ze szkoły w Drewnicy i GOK w Stegnie pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka zaskarbiając sobie ogromną sympatię 250 osobowej widowni.
W niedzielę 17.04. najważniejszym punktem programu była msza ekumeniczna o godzinie 10.00, którą wspólnie prowadzili: nasz katolicki ksiądz Dariusz Juszczak i Ott Heinrich Stobbe,  Starszy  Gminy Mennonickiej Bremen.
Były wspólne śpiewy i modlitwy. Był to wspaniały akcent jednoczenia się ludzi w modlitwie do, przecież, jednego  i tego samego Boga.

Opracowanie: Harry Lau, Bolesław Klein.

galeria>>

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?