S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych

Projekt, który realizuje Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz Stowarzyszenie „Jantar” z Elbląga w partnerstwie z Klubem Nowodworskim, zakłada udokumentowanie i zaprezentowanie szerokiemu gronu osób stanu zachowania architektury wiejskiej Żuław. Utrwalimy w formie filmowej i cyfrowej dla przyszłych pokoleń najciekawsze zabytkowe domy podcieniowe – ulegające destrukcji, charakterystyczne budownictwo Żuław oraz udostępnimy je współczesnym mieszkańcom regionu i internautom. Podejmiemy też działania na rzecz ochrony i popularyzacji tego dziedzictwa: powstanie cyfrowa dokumentacja domów podcieniowych, cykl filmów dokumentalnych, wydawnictwo, scenariusze lekcji dla szkół: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej. Mieszkańcy zabytków, samorządowcy, pracownicy sektorów: kultury, pozarządowego i nauczyciele wezmą udział w spotkaniach i dyskusjach o ochronie i konserwacji architektury regionalnej oraz promocji i edukacji w tej dziedzinie; dzieci i młodzież poznają domy podcieniowe, architekturę żuławską i jej kontekst kulturowy. Konferencja prasowa rozpoczynająca projekt odbędzie 20 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 11 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid, II piętro Galeria Nobilis. Szczegóły programu>>

""Szczegóły programu>>
 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?