Rewaloryzacja zespołu zamkowego w Grabinach-Zameczku – wystawa prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej

wykonanej w Katedrze Historii Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków przez Martę Jedlikowską pod kierunkiem dr. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Żuławy na najlepsze prace naukowe dotyczące regionu Żuław delty Wisły (edycja 2012). Tematem pracy jest koncepcja rewaloryzacji zabytkowego zespołu zamkowego w Grabinach Zameczku (Gmina Suchy Dąb) na Żuławach Gdańskich. Zadanie projektowe polegało na zaproponowaniu i rozwiązaniu takiej funkcji, która zabezpieczy zabytek przed degradacją. Projekt obejmuje odbudowę północnej części zachodniego skrzydła zamku i jej adaptację dla potrzeb schroniska oraz rewaloryzację towarzyszącego obiektowi parku. Na wystawę, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, zaprasza do Galerii Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego do końca kwietnia 2013 roku. Więcej o konkursie>> Więcej o prezentacji>>

""wykonanej w Katedrze Historii Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków przez Martę Jedlikowską pod kierunkiem dr. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Żuławy na najlepsze prace naukowe dotyczące regionu Żuław delty Wisły (edycja 2012). Tematem pracy jest koncepcja rewaloryzacji zabytkowego zespołu zamkowego w Grabinach Zameczku (Gmina Suchy Dąb) na Żuławach Gdańskich. Zadanie projektowe polegało na zaproponowaniu i rozwiązaniu takiej funkcji, która zabezpieczy zabytek przed degradacją. Projekt obejmuje odbudowę północnej części zachodniego skrzydła zamku i jej adaptację dla potrzeb schroniska oraz rewaloryzację towarzyszącego obiektowi parku. Na wystawę, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, zaprasza do Galerii Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego do końca kwietnia 2013 roku. Prezentowane 8 plansz projektowych formatu A1 jest uzupełnione o  obszerny materiał studialny, częściowo zebrany przez autorkę, a częściowo będący efektem jej samodzielnych studiów oraz zespołu analiz.
W wynik analiz określono program rewaloryzacji i trzy wersje postępowania konserwatorskiego. Jedna z nich jest przedmiotem opracowania szczegółowego i przybiera postać  prezentowanej koncepcji projektowej.
Proponowane postępowanie konserwatorskie obejmuje dwie części:
kubaturową – adaptacja i częściowa odbudowa zamku oraz
terenową – rewaloryzacja parku i otoczenia zamku.
Uzupełnieniem plansz projektowych jest ich zwarty  opis oraz bibliografia składająca się z 21 pozycji. Więcej o konkursie >>
 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?