Prezentacja książki Andrzeja Kasperka "Galeria Jacka Kaczmarskiego Skrzydło wschodnie"

Zapraszamy na prezentację książki Galeria Jacka Kaczmarskiego Skrzydło wschodnie i spotkanie z jej autorem Andrzejem Kasperkiem w Żuławskim Parku Historycznym w Sali Dwukolumnowej 18 września 2013 roku o godzinie 18.00. Książka jeszcze pachnąca farbą drukarską jest zbiorem esejów dotyczących historii, literatury i malarstwa. To owoc kilku lat pracy autora. Żmudnego szukania źródeł, kwerend bibliotecznych, wędrówek po muzeach, analiz powieści, wierszy i obrazów.    

""Książka ma na celu przybliżenie twórczości Jacka Kaczmarskiego a szczególnie tej jej części, którą stanowią utwory inspirowane obrazami i rzeźbami, czyli tzw. ekfrazy. Zbyt często słucha się jego piosenek powierzchownie, nie tak, jak na to zasługują. To nie tylko przypadek „Murów”. To po prostu zwykłe lenistwo, które sprawiało (i sprawia nadal), że nazbyt często słuchacze prześlizgiwali się nad znaczeniami ukrytymi w jego tekstach i słyszeli to, co chcieli usłyszeć. Czasem po prostu ich wiedza nie nadążała za wiedzą i erudycją autora, który na kartce papieru potrafił zmieścić świetny opis obrazu, podać kontekst historyczny a nawet swe refleksje o kondycji Polaka, Rosjanina, człowieka… Skupiłem się w tym tomie na siedmiu piosenkach, które można potraktować jako głos w debacie o stosunkach polsko-rosyjskich. Jak istotne były one dla autora, opisuję w książce. Staram się wyjaśniać pewne aspekty historyczne stosunków pomiędzy Polską a Rosją. Bez ich zrozumienia nigdy nie pozbędziemy się wzajemnych urazów i animozji, nigdy nie doczekamy się normalności (choć tu pewnie jestem marzycielem). Andrzej Kasperek

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?