Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.

Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału warsztatach w Żuławskim Parku Historycznym prowadzonych przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Tematem zajęć, które odbędą się 25 września 2013 r. o godz. 10:00, 11:00 i 12:00 będzie Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r. W warsztatach może wziąć udział jednorazowo maksymalnie 30 osób. Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału prosimy kierować telefonicznie pod numerem 552475733 lub 505433202 lub e-mailem na adres biuro@klubnowodworski.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty towarzyszą wystawie Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r. którą można zwiedzać do 25 września 2013 r. w Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego.

Okupacja niemiecka na terenie Kaszub i Kociewia w 1939 r. miała inny charakter niż powszechnie znana polityka realizowana przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie. Pomorze Gdańskie zostało uznane za ziemie odwiecznie niemieckie i wcielone do Rzeszy. Likwidacja elit zaczęła się w pierwszych godzinach po ataku Wehrmachtu na Polskę. Równocześnie zaczęła się akcja germanizacyjna. Z przestrzeni publicznej usunięto polskie napisy, nie mogła ukazywać się prasa w języku polskim, był on także niedopuszczalny we wszystkich typach szkół. Należące do Polaków mieszkania i przedsię-biorstwa były konfiskowane, a właściciele wysiedlani. Wystawa zawiera wprowadzenie historyczne oraz omawia wybrane aspekty polityki okupacyjnej: aresztowania, Wysiedle-nia, egzekucje (przede wszystkim w Piaśnicy
i Szpęgawsku), obóz Stutthof, eksterminację elit, wywłaszczenia i roboty przymusowe, germanizację. Dużą część wystawy poświęc-ono ofiarom polityki okupanta.  Głównym odbiorcą wystawy są uczniowie. Z myślą o nich przygotowane zostały pomoce edukacyjne
i materiały promocyjne: plakat z reprintem niemieckiej mapy z 1941 r., ulotka z mapką pokazującą miejsca największych zbrodni niemieckich – z tekstem do uzupełnienia, dyplom – otwierankę ze zdjęciami okupowanych miast, tradycyjna pieczątka okolicznościowa oraz księga pamiątkowa.
Więcej: http://gdansk.ipn.gov.pl/obep-gdansk/wystawy/wystawy/pierwsza-odslona.-okupacja-niemiecka-na-kaszubach-i-kociewiu-w-1939-r.  Więcej na stronach IPN Gdańsk>>

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?