Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja – trzy możliwości uczestnictwa

W ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” trzy możliwości uczestnictwa: 1. Szkolenie dla nauczycieli i edukatorów (bezpłatne szkolenie trwa 3 godz. lekcyjne)Warsztaty szkoleniowe skierowane są do nauczycieli, wychowawców świetlic, edukatorów, NGO, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej itp. Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego „Natura 2000” do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy 9 marca 2015 r., o godz. 15:30 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kopernika 17.

W imieniu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz regionalnych Partnerów:
Zespołu Pomorskich Parków Krajobrazowych, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w Gdańsku i Klubu Nowodworskiego Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w szkoleniu i projekcie "Natura 2000 –
Pozytywna Inspiracja".
Projekt skierowany jest odbiorców z obszaru gmin: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Kosakowo, Puck,
Władysławowo, Jastarnia, Hel, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Elbląg,
Frombork, Tolkmicko i Braniewo.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE I PYTANIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA
ADRES MAILOWY EDUKATORA REGIONALNEGO: ewelina.kurach@gmail.com

W zgłoszeniu proszę pozostawić następujące informacje:
– imię i nazwisko zgłaszającego, adres e-mail oraz nr tel.
– nazwa i adres placówki dydaktycznej lub NGO.

1. Szkolene dla nauczycieli i edukatorów (bezpłatne szkolenie trwa 3 godz. lekcyjne).
Terminy szkoleń do wyboru:
· 25 lutego 2015 r. o godz. 14:30 w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
przy ul. Polanki 51.
· 9 marca 2015 r., o godz. 15:30 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze
Gdańskim przy ul. Kopernika 17

Warsztaty szkoleniowe skierowane są do nauczycieli, wychowawców świetlic, edukatorów,
NGO, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków
edukacji ekologicznej itp. Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego „Natura
2000” do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją przyrodniczą wiedzę
na temat sieci obszarów Natura 2000, ich bioróżnorodności oraz problemów i konfliktów społecznych związanych z ochroną przyrody.
Wszyscy uczestnicy szkolenia bezpłatnie otrzymają pakiet edukacyjny i materiały promujące
projekt (koszulki lub torby).

2. Prelekcje dla dzieci i młodzieży
Bezpłatne zajęcia skierowane do wychowanków przedszkoli (grupy „straszaków”), uczniów SP
i gimnazjum. Prelekcje trwają 45 min. Termin każdorazowo uzgadniany jest z edukatorem.
W czasie warsztatów będą użyte materiały przygotowane w ramach projektu tj. głównie pakiet
edukacyjny „Natura 2000”. Szczególną uwagę zwracamy na rolę obszarów Natury 2000 dla ochrony
zagrożonych gatunków roślin, zwierząt czy siedlisk i różnorodności biologicznej Europy.
Dla przedszkolaków formę i treść dostosowano do wieku, opierając zajęcia na zabawie i innych
formach aktywności. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonego edukatora – przyrodnika
praktyka, w oparciu o prezentację multimedialną.
Wszystkie grupy uczestniczące w projekcie otrzymają darmowy pakiet edukacyjny.
Pakiet zawiera: gry (planszowa, karciana, Agrobiznes), komiksy tematyczne wraz z kartami pracy,
plansze edukacyjne, CD z prezentacjami i diaporamą  „Człowiek w Naturze”.

3. Konkurs „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”.
Konkurs trwa do 15 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) i polega
na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez przedszkola lub szkoły podstawowe, gimnazjalne
lokalnych aktywności w dowolnej formie (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac
plastycznych, apeli, przedstawień, spotkań z przyrodnikiem itp.) adresowanych do własnych uczniów
i lokalnych społeczności na temat Natury 2000. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca.
Dodatkowe punkty otrzymają placówki, które rozgłoszą medialnie całą akcję poprzez np: artykuły
w prasie, lokalnych mediach, stronach internetowych itp.
Nagrody:
Przewidziano nagrody w postaci zestawów edukacyjnych (np. lunety, mikroskopy, chusta lub tunel
Klanza, wydawnictwa przyrodnicze). Dodatkowo 3 grupy wyróżnione nagrodzone zostaną
koszulkami i torbami.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE I PYTANIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ NA
ADRES MAILOWY EDUKATORA REGIONALNEGO: ewelina.kurach@gmail.com

W zgłoszeniu proszę pozostawić następujące informacje:
– imię i nazwisko zgłaszającego, adres e-mail oraz nr tel.
– nazwa i adres placówki dydaktycznej lub NGO.

Ewelina Kurach
edukator regionalny z ramienia
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?