Nagroda Przyjaznego Brzegu za rok 2012

Został wyróżniony wkład Klubu Nowodworskiego i innych organizacji pozarządowych w życie regionu –  sprzątanie rzek delty Wisły, zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi, szkolenia młodzieży w działaniach ochrony przeciwpowodziowej. Kapituła Konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu, której organizatorem jest Zarządu Głównego PTTK przekazała na ręce Prezesa Klubu Nowodworskiego wyróżnienie za integrowanie turystyki wodnej z ekologią i kulturą na Żuławach. Patronat nad wyróżnieniem objął Minister Sportu i Turystyki, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jest to nobilitacja dla całego środowiska pasjonatów, wolontariuszy, ludzi oddanych sprawom regionu Żuław delty Wisły.

Został wyróżniony wkład Klubu Nowodworskiego i innych organizacji pozarządowych w życie regionu –  sprzątanie rzek delty Wisły, zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi, szkolenia młodzieży w działaniach ochrony przeciwpowodziowej. Kapituła Konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu, której organizatorem jest Zarządu Głównego PTTK przekazała na ręce Prezesa Klubu Nowodworskiego wyróżnienie za integrowanie turystyki wodnej z ekologią i kulturą na Żuławach. Patronat nad wyróżnieniem objął Minister Sportu i Turystyki, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jest to nobilitacja dla całego środowiska pasjonatów, wolontariuszy, ludzi oddanych sprawom regionu Żuław delty Wisły. Szczególowe informacj>>

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?