Nagroda Fundacji Polcul za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

  Prezes Klubu Nowodworskiego otrzymał od Fundacji Polcul wyróżnienie za działlność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Żuław i Żuławian. Jak komentuje sam wyróżniony jest to nobilitacja dla całego stowarzyszenia bo każde działanie jest możliwe dzięki sprawnemu i zaangażowanemu zespołowi pasjonatów, wolontariuszy i przyjaciół.  Fundacja Polcul – fundacja założona w 1980 r. w Australii przez Jerzego Bonieckiego pod nazwą Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej. W latach 80. Fundacja miała na celu wyróżnianie indywidualnych osób w Polsce czynnie zaangażowanych w rozwój niezależnej kultury polskiej w dziedzinie nauki, literatury, sztuki lub w ruchu praw człowieka i obywatela.

  Prezes Klubu Nowodworskiego otrzymał od Fundacji Polcul wyróżnienie za działlność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Żuław i Żuławian. Jak komentuje sam wyróżniony jest to nobilitacja dla całego stowarzyszenia bo każde działanie jest możliwe dzięki sprawnemu i zaangażowanemu zespołowi pasjonatów, wolontariuszy i przyjaciół. 

Fundacja Polcul – fundacja założona w 1980 r. w Australii przez Jerzego Bonieckiego pod nazwą Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej. W latach 80. Fundacja miała na celu wyróżnianie indywidualnych osób w Polsce czynnie zaangażowanych w rozwój niezależnej kultury polskiej w dziedzinie nauki, literatury, sztuki lub w ruchu praw człowieka i obywatela.

Po zmianach ustrojowych i zniesieniu komunizmu głównym celem Polcul Foundation stało się promowanie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie zaangażowania i gospodarności w duchu tolerancji i społecznej odpowiedzialności. Polcul Foundation nagradza obecnie "małych bohaterów" – ludzi, którzy angażują się w działalność społeczną często na poziomie lokalnym. Jan Nowak-Jeziorański w 15. rocznicę Polculu w 1993 r. napisał: " …Temu anonimowemu społecznikowi, pracującemu często w ciężkich warunkach bytowych, wydaje się, że nikt nie dostrzega jego pracy i jej wyników. I oto nagle z Sydney, z najbardziej od Polski oddalonego kontynentu, nadchodzi znak, że został tam nie tylko zauważony, ale doceniony i wyróżniony. Stamtąd przychodzi znak podziękowania i uznania. Ile w tej nagrodzie ładunku i zachęty do dalszego działania, ile przypływu energii i woli. Pomyśleć, że dzięki Polculowi już blisko tysiąc tych nieznanych bohaterów pozytywnych przeżyło chwile radości i zasłużonej dumy".

Jerzy Boniecki, który był inicjatorem i fundatorem Polculu, zjednał poparcie dla Fundacji wybitnych Polaków w kraju i na emigracji. Byli wśród nich Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyc, Jan Nowak-Jeziorański, Stanisław Barańczak, Mirosław Chojecki, Eugeniusz Smolar, Stefan Kisielewski i Jacek Fedorowicz.

Wśród wyróżnionych przez Polcul znaleźli się Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Anka Kowalska, Maja Komorowska, Jacek Kuroń, Jan Lityński, Jan Łomnicki, Adam Michnik, Jan Rulewski, Janusz Szpotański, Donald Tusk, Ewa Berberyusz, ks. Jacek Salij i setki innych.

strona internetowa Fundacji Polcul

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?