"Mój sąsiad bocian" – zaproszenie na seminarium i rozstrzygnięcie konkursu

W imieniu Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone biologii, chorologii i liczebności populacji bociana białego na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana oraz całego kraju, które odbędzie się 29 październiku 2013 r. o godz. 10:00 w Sali Dwukolumnowej  Żuławskiego Parku Historycznego. Podczas seminarium nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu „Mój sąsiad bocian”. Celem konkursu który trwał już od stycznia było poznanie biologii bociana białego, jego pozycji w środowisku przyrodniczym i relacji z człowiekiem oraz zagrożeń, kształtowanie zmysłu obserwacyjnego i budowanie nawyku systematyczności podejmowanych działań oraz budzenie szacunku do istot żywych. Projekt „Mój sąsiad bocian” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Informacje na stronie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana>>

""W imieniu Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone biologii, chorologii i liczebności populacji bociana białego na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana oraz całego kraju, które odbędzie się 29 październiku 2013 r. o godz. 10:00 w Sali Dwukolumnowej  Żuławskiego Parku Historycznego. Podczas seminarium nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu „Mój sąsiad bocian”. Celem konkursu który trwał już od stycznia było poznanie biologii bociana białego, jego pozycji w środowisku przyrodniczym i relacji z człowiekiem oraz zagrożeń, kształtowanie zmysłu obserwacyjnego i budowanie nawyku systematyczności podejmowanych działań oraz budzenie szacunku do istot żywych. Projekt „Mój sąsiad bocian” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Informacje na stronie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana>>

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?