Mistrzostwa Powiatu Nowodworskiego 2012 w Szachach

14 kwietnia 2012 roku w Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kopernika 17. Zapraszamy do gry w turnieju szachistów powiatu nowodworskiego. Zgłoszenia do turnieju przyjmujemy przed turniejem w miejscu gry w godzinach od 10.00  do 10.30. regulamin>>            

""14 kwietnia 2012 roku w Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kopernika 17. Zapraszamy do gry w turnieju szachistów powiatu nowodworskiego. Zgłoszenia do turnieju przyjmujemy przed turniejem w miejscu gry w godzinach od 10.00  do 10.30. dodano 23.03.2012

 

 

 

 

Komunikat organizacyjny turnieju szachowego
Mistrzostwa Powiatu Nowodworskiego 2012 w Szachach

Organizatorzy:
Klub Szachowy przy Żuławskim Parku Historycznym;
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski;
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim                                                                      
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja;

Termin:
14 kwietnia 2012 roku

Miejsce:
Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kopernika 17

Uczestnictwo:
prawo do gry w turnieju mają szachiści zamieszkali na stałe na terenie powiatu nowodworskiego

Zgłoszenia do turnieju:
przed turniejem w miejscu gry jw. w godzinach od 1000  do 1030

Otwarcie turnieju i start I rundy
o godzinie 1045

System gry:
w zależności od ilości uczestników:
do 12 – system kołowy („każdy z każdym”)
powyżej 12 – system szwajcarski na dystansie 7 rund

Tempo gry:
po 15 minut na partię dla zawodnika (obowiązują zegary szachowe)

Kolejność miejsc:
system kołowy – liczba punktów, metoda Sonneborna-Bergera, większa ilość zwycięstw, ilość bezpośrednich zwycięstw, metoda progresji (progres);
system szwajcarski – liczba punktów, metoda Buchholza, metoda progresji (progres)

Przepisy gry:
obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego

Wpisowe:
seniorzy – 5 zł., juniorzy (rocznik urodzenia 1994 i młodsi) – 3 zł.

Nagrody:
I miejsce – Puchar dyplom, nagroda rzeczowa;
II miejsce – dyplom, nagroda rzeczowa;
III miejsce – dyplom, nagroda rzeczowa;
Najlepszy Junior – Puchar Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, dyplom, nagroda rzeczowa;
Nagroda Specjalna Prezesa Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja dla najlepszego zawodnika 50+ (rocznik urodzenia 1962 i starsi)

 

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?