Konsultacje społeczne

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei” zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022. Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 2 czerwca 2015 r. w Sali Konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim w godz. od 16:30 – 18:30.    

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei” zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022. Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 2 czerwca 2015 r. w Nowym Dworze Gdańskim

W trakcie konsultacji będzie można uzyskać informacje odnośnie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader oraz Programu Operacyjnego Rybactwo 
i Morze – RLKS
. Poprosimy Państwa o wyrażenie opinii dotyczącej kierunków rozwoju obszaru,  lokalnych problemów zostać dofinansowane w ramach nowych Lokalnych Strategii Rozwoju. Rozwiązania wypracowane w trakcie spotkania pozwolą na określenie kluczowych kierunków rozwoju wspólnego obszaru.

Na spotkanie konsultacyjne w szczególności zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych,  przedsiębiorców, rolników 
oraz rybaków.

Spotkanie odbędzie w dniu 2 czerwca 2015r. w Sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kopernika 17 w godz. od 16.30 do 18.30.

Serdecznie zapraszamy !

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?