Konkurs Skarbiec Żuławskich Nalewek 2014

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą żuławską nalewkę. Termin przyjmowania zgłoszeń do 15 lutego 2015. Zgłoszenia wraz z próbkami nalewek przyjmowane są w biurze Żuławskiego Parku Historycznego. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec lutego 2015 roku. Cele Konkursu to: – rozpowszechnianie i promocja informacji dotyczących wytwarzania znakomitych produktów tradycyjnych w Delcie Wisły, w szczególności nalewek; – pogłębienie wiedzy konsumentów, zwiększenie zainteresowania produktami, popularyzowanie tradycyjnej żuławskiej żywności i dziedzictwa kulturowego Delty Wisły; – dokonanie przeglądu produkowanych w Delcie Wisły nalewek regionalnych oraz wyłonienie najlepszych; gromadzenie przepisów wyrobu nalewek opartych na lokalnych tradycjach. Regulamin>>  karta zgłoszenia>>

""Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą żuławską nalewkę. Termin przyjmowania zgłoszeń do 15 lutego 2015. Zgłoszenia wraz z próbkami nalewek przyjmowane są w biurze Żuławskiego Parku Historycznego. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec lutego 2015 roku. Cele Konkursu to:
– rozpowszechnianie i promocja informacji dotyczących wytwarzania znakomitych produktów tradycyjnych w Delcie Wisły, w szczególności nalewek;
– pogłębienie wiedzy konsumentów, zwiększenie zainteresowania produktami, popularyzowanie tradycyjnej żuławskiej żywności i dziedzictwa kulturowego Delty Wisły;
– dokonanie przeglądu produkowanych w Delcie Wisły nalewek regionalnych oraz wyłonienie najlepszych; gromadzenie przepisów wyrobu nalewek opartych na lokalnych tradycjach.
Regulamin>>  karta zgłoszenia>>

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?