Konkurs Skarbiec Żuławskich Nalewek 2013

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą żuławską nalewkę. Termin przyjmowania zgłoszeń do 31 stycznia 2014. Zgłoszenia wraz z próbkami nalewek przyjmowane są w biurze Żuławskiego Parku Historycznego. Ogłoszenie wyników 6 lutego 2014 roku. Cele Konkursu to: – rozpowszechnianie i promocja informacji dotyczących wytwarzania znakomitych produktów tradycyjnych w delcie Wisły, w szczególności nalewek; – pogłębienie wiedzy konsumentów, zwiększenie zainteresowania produktami, popularyzowanie tradycyjnej żuławskiej żywności i dziedzictwa kulturowego delty Wisły; – dokonanie przeglądu produkowanych w delcie Wisły nalewek regionalnych oraz wyłonienie najlepszych; gromadzenie przepisów wyrobu nalewek opartych na lokalnych tradycjach. regulamin>>   karta zgłoszenia>>   ulotka>>

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą żuławską nalewkę. Termin przyjmowania zgłoszeń do 31 stycznia 2014. Zgłoszenia wraz z próbkami nalewek przyjmowane są w biurze Żuławskiego Parku Historycznego. Ogłoszenie wyników 6 lutego 2014 roku. Cele Konkursu to:
– rozpowszechnianie i promocja informacji dotyczących wytwarzania znakomitych produktów tradycyjnych w delcie Wisły, w szczególności nalewek;
– pogłębienie wiedzy konsumentów, zwiększenie zainteresowania produktami, popularyzowanie tradycyjnej żuławskiej żywności i dziedzictwa kulturowego delty Wisły;
– dokonanie przeglądu produkowanych w delcie Wisły nalewek regionalnych oraz wyłonienie najlepszych; gromadzenie przepisów wyrobu nalewek opartych na lokalnych tradycjach. 20.11.2013
regulamin>>   karta zgłoszenia>>   ulotka>>
 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?