Konkurs na Inicjatywę żuławską!

        W ramach realizowanego projektu pod nazwą Żuławy. Razem możemy więcej! zapraszamy do składania ofert na realizację Inicjatywy żuławskiej.

W ramach realizowanego projektu pod nazwą Żuławy. Razem możemy więcej! zapraszamy do składania ofert na realizację Inicjatywy żuławskiej.Celem konkursu jest aktywizacja społeczności lokalnej w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Żuław Delty Wisły. Skierowany jest do mieszkańców, organizacji pozarządowych, firm, bibliotek,  domów kultury, szkół z terenu Żuław Delty Wisły. Inicjatywę może zgłosić zarówno osoba fizyczna, osoba prawna lub grupa nieformalna. Wnioski należy składać do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00 do biura Klubu Nowodworskiego w Żuławskim Parku Historycznym (ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański). Decyduje data wpływu. Trzy najlepsze inicjatywy zostaną nagrodzone. Nagrodami będą: wsparcie finansowe  inicjatywy w kwocie 1000 zł oraz wsparcie merytoryczne, promocyjne (w tym np. ulotki, plakaty) i techniczne przy realizacji.

Termin realizacji nagrodzonych inicjatyw: od 1 września do 31 października 2017 r.

Projekt  współfinansowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Regulamin konkursu>>

Formularz zgłoszeniowy>>

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?