Konkurs ekologiczny

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie ekologicznym na prace plastyczne z materiałów recyklingowych. Temat i technika wykonania są dowolne, ważne abyście do stworzenia Waszych dzieł wykorzystali odpady – rzeczy zużyte, niepotrzebne, zepsute i dali im nowe życie. Celem naszego konkursu jest edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności  i aktywności wśród  uczestników konkursu. Termin zgłaszania prac trwa do 19 listopada 2015 r. Na najlepsze prace czekają ciekawe nagrody! Regulamin konkursu>> Formularz zgłoszeniowy>>

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie ekologicznym na prace plastyczne z materiałów recyklingowych.
Temat i technika wykonania są dowolne, ważne abyście do stworzenia Waszych dzieł wykorzystali odpady – rzeczy zużyte, niepotrzebne, zepsute i dali im nowe życie.
Celem naszego konkursu jest edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności  i aktywności wśród  uczestników konkursu. Termin zgłaszania prac trwa do 19 listopada 2015 r. Na najlepsze prace czekają ciekawe nagrody!
Regulamin konkursu>>
Formularz zgłoszeniowy>>

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?