Konferencja – Delta Wisły. Przeszłość – teraźniejszość – wyzwania rozwojowe

21 czerwca 2011 r. odbyła się konferencja poświęcona zmarłemu 10 lat temu prof. Jerzemu Kołodziejskiemu – wybitnemu planiście,  profesorowi Politechniki Gdańskiej, Wojewodzie Gdańskiemu (1979-1981), sygnatrariuszowi Porozumień Sierpniowych (1980), Prezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich (1986-1989), uczestnikowi rozmów Okrągłego Stołu (1989), Przewodniczącemu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. galeria>>

Celem konferencji było przybliżenie uwarunkowań i wyzwań rozwoju Delty Wisły, jako obszaru problemowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:
– przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
– społeczno-gospodarczych i inżynieryjnych
– administracyjnych
 

 wystąpienia:

Powitanie – Ryszard Świlski, Wice – Marszałek Województwa Pomorskiego
– Postać i dorobek naukowy prof. Jerzego Kołodziejskiego – prof. Tomasz Parteka (UMWP/Politechnika Gdańska/ KPZK PAN)
– Obszar funkcjonalny Żuław w polityce rozwoju przestrzennego kraju 
prof. Tadeusz Markowski (Przewodniczący KPZK PAN/Towarzystwo Urbanistów Polskich)
– Regionalne i ponadregionalne plany ochrony i rozwoju przestrzennego Delty Wisły
– Plan regionalny Delty Wisły – dr inż. Kazimierz Cebulak
– Delta Wisły jako obszar problemowy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego – dr inż. arch. Feliks Pankau (UMWP/ KPZK PAN)
– Przygotowanie i realizacja projektów o znaczeniu ponadlokalnym
„Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030" w świetle zasad planowania strategicznego i celów zrównoważonego rozwoju regionu – prof. Mariusz Kistowski (Uniwersytet Gdański/KPZK PAN)
– Żuławy Wiślane – ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu – dr inż. arch. Bogna Lipińska  (Politechnika Gdańska/Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Gdańsk)
– Produkt turystyczny „Żuławy – krajobraz dla konesera” – Grzegorz Gola/Marek Opitz (Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – KLUB NOWODWORSKI)
– Informacja o projekcie „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” – Zbigniew Ptak (UMWP)
Dyskusja i podsumowanie
 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?