Jak wykorzystać bioróżnorodność w turystyce?

Zapraszamy na konferencję popularnonaukową 6 lipca 2012 roku o godzinie 18.00 w Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego. Przedstawione zostaną prezentacje na temat potencjału bioróżnorodności regionu, który można wykorzystać w turystyce. Podczas konferencji zostanie zaprezentowane, przez samych autorów Karolinę Manikowską i Tomasza Wąsika, nowe wydawnictwo przewodnik rowerowy Żuławy rowerem. Konferencja jest współfinansowana, w ramach projektu pn. „Zwody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi – promocja możliwości rozwoju ekoturystyki, ze środków Unii Europejskiej w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Gminy Nowy Dwór Gdański.  

""Żuławy rowerem. Konferencja jest współfinansowana, w ramach projektu pn. „Zwody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi – promocja możliwości rozwoju ekoturystyki, ze środków Unii Europejskiej w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Gminy Nowy Dwór Gdański.

Program: 

1800-1820     Przywitanie uczestników konferencji Jacek Michalski – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Marek Opitz – Prezes Klubu Nowodworskiego

1820-1840     Turystyka a zachowanie różnorodności biologicznejprof. J. Marcin Węsławski

1840-1900     Przyrodnicza różnorodność Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana jako atut turystyczny – Jolanta Bulak

1900-1920     Czy salwinia pływająca może być atrakcją turystyczną? Prezentacja wyników Tuga BioBlitza 2012– dr Agnieszka Kozak

1920-1940     Prezentacja przewodnika turystycznego „Żuławy rowerem” – Karolina Manikowska, Tomasz Wąsik

1940-2000     Działania i plany na przyszłość Klubu Nowodworskiego w zakresie ochrony dziedzictwa naturalnego i aktywizacji turystycznej regionu – Marek Opitz

2000-2000     Dyskusja moderowana, podsumowanie i zakończenie konferencji – Grzegorz Gola

""

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?