Gotyk na Żuławach – wykład dr Dariusz Piaska

Architektura gotycka to głównie kościoły, a w dziesiejszych zsekularyzowanych czasach patrzymy na nie zazwyczaj tylko z perspektywy estetycznej, oceniając piękno ich formy, bogactwo detalu, stan zachowania. Tymczasem dla ludzi średniowiecza miały one przede wszystkim sens duchowy, były namiastką Niebiańskiej Jerozolimy, idealnego miasta zbawionych, którego opis odnajdywali na kartach Apokalipsy św. Jana. Forma gotyckiej świątyni ma bowiem wieloraki sens symboliczny, jest efektem kontemplacji Słowa Bożego, a nie tylko mniej lub bardziej udanym zestawieniem topornych, ręcznie lepionych cegieł. Jakie znaczenie miały zatem poszczególne elementy gotyckiego kościoła? Jaka była ich geneza? Do czego służyły zamurowane portale? Skąd się wzięła forma kapliczki w Gnojewie czy ossuarium w Bystrzu? Co symbolizują gotyckie tryptyki? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukamy już w sobotę o 17.00 6 kwietnia 2013 roku na kolejnym wykładzie Dariusza Piaska.

Architektura gotycka to głównie kościoły, a w dziesiejszych zsekularyzowanych czasach patrzymy na nie zazwyczaj tylko z perspektywy estetycznej, oceniając piękno ich formy, bogactwo detalu, stan zachowania. Tymczasem dla ludzi średniowiecza miały one przede wszystkim sens duchowy, były namiastką Niebiańskiej Jerozolimy, idealnego miasta zbawionych, którego opis odnajdywali na kartach Apokalipsy św. Jana. Forma gotyckiej świątyni ma bowiem wieloraki sens symboliczny, jest efektem kontemplacji Słowa Bożego, a nie tylko mniej lub bardziej udanym zestawieniem topornych, ręcznie lepionych cegieł. Jakie znaczenie miały zatem poszczególne elementy gotyckiego kościoła? Jaka była ich geneza? Do czego służyły zamurowane portale? Skąd się wzięła forma kapliczki w Gnojewie czy ossuarium w Bystrzu? Co symbolizują gotyckie tryptyki? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukamy już w sobotę o 17.00  6 kwietnia 2013 roku na kolejnym wykładzie Dariusza Piaska.

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?