Europejskie Dni Dziedzictwa – zaproszenie do udziału w projekcie "Gościna w żuławskim zabytku"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2012 w ramach projektu „Gościna w żuławskim zabytku”. Warunkiem uczestnictwa jest udostępnienie dla zwiedzających w dniach 15 września i/lub 16 września 2012 roku posiadanego (lub zarządzanego) przez Was żuławskiego zabytku. Wy – właściciele zabytku – decydujecie o formie i zakresie umożliwienia zwiedzania Waszego zabytku.  

My zapewnimy wszechstronną informację i promocję wydarzenia.
Prosimy o zgłoszenia udziału najpóźniej do 1 września 2012 roku (najlepiej na załączonym formularzu) osobiście lub pocztą do Biura LGD Żuławy i Mierzeja, e-mailem na adres: biuro@zulawyimierzeja.org.pl lub telefonicznie: 55 2468066
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się w 1985 r. podczas konferencji Rady Europy. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 r.
Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny.
Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują. Więcej o Europejskich Dniach Dziedzictwa 2012 na stronie www.edd2012.pl.
Projekt „Gościna w żuławskim zabytku” wspiera oddolnie ochronę dziedzictwa kulturowego delty Wisły integrując właścicieli zabytków żuławskich, inspirując ich do wspólnego działania przy organizacji „dni otwartych zabytków” dla mieszkańców i turystów odwiedzających region. Właściciele obiektów zabytkowych zapewniają możliwość zwiedzania swojej własności oraz organizują dodatkowe wydarzenia zależnie od możliwości i kreatywności, np. wystawy rękodzieła, pokazy własnej twórczości, smakowanie kulinariów regionalnych… Dla zwiedzających będzie to niepowtarzalna okazja zapoznania się z niedostępnymi na co dzień obiektami, poznania ich historii oraz nawiązania bliższych relacji z właścicielami, co przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeb i zagadnień ochrony zabytków.
Zaproszenie .pdf
Zgłoszenie udziału .doc   .pdf
Projekt „Gościna w żuławskim zabytku” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja
przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski, Stowarzyszenia Żuławy
oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Gminę Nowy Dwór Gdański

 

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?