Animacja społeczna w dobie pandemii. Spotkanie w Żuławskim Parku Historycznym

W imieniu Fundacji Strefa Mocy i Klubu Nowodworskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach Żuławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego tematem będzie animacja społeczna w dobie pandemii koronawirusa.                   

Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 listopada o godz. 14.30 w Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas spotkania omówione zostaną wyniki badania działań covidowych organizacji pozarządowych, zrealizowane przez Pomorską Pracownię Badań Obywatelskich.

Wyzwania działalności animacyjnej w kryzysie wywołanym przez pandemię to problem, który dotyczy zarówno organizacji pozarządowych, jak i samorządów prowadzących działania w ramach rewitalizacji, włączenia społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie poprowadzą Jerzy Boczoń – Prezes Fundacja RC z Gdańska oraz Łukasz Samborski – Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Udostępnij tę informację:

Facebook
Twitter
Pinterest

Chcesz więcej?