• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Wypożyczalnia rowerów przy Żuławskim Parku Historycznym

Klub Nowodworski od kwietnia uruchamia przy Żuławskim Parku Historycznym wypożyczalnię rowerów. Będzie to kolejna wypożyczalnia w stolicy Żuław obok istniejącej już od kilku lat w Żuławskim Ośrodku Kultury. Wypożyczalnia powstała dzięki Żegludze Wiślanej, która posiada flotę hausbotów na Pętli Żuław. Firma związana z od kilku lat z regionem przekazała do dyspozycji 25 rowerów z zastrzeżeniem wykorzystywania sprzętu w obrębie delty Wisły i udostępnianiu rowerów na warunkach preferencyjnych dla organizacji wycieczek szkolnych. regulamin>> zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego>>

Regulamin wypożyczalni rowerów

przy Żuławskim Parku Historycznym

Wypożyczalnia rowerów przy Żuławskim Parku Historycznym jest prowadzona przez Klub Nowodworski.

Wypożyczalnia dysponuje 25 rowerami.

1. Wypożyczenie roweru:

- należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego zostaną spisane dane osobowe;

- wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie używania roweru;

- podpisać druk wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego techniczni;

- być osobą pełnoletnią i trzeźwą;

- wypożyczenie może nastąpić w godzinach otwarcia Muzeum Żuławskiego lub w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu;

- rezerwacja rowerów z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się po zwrocie wypożyczonego roweru, wg cennika.

3. Wypożyczający zobowiązuje się do:

- korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,

- oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu,

- pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia.

4. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, określonych w cenniku.

5. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

6. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez klienta.

7. Wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia roweru.

  

Cennik

Każda rozpoczęta godzina wypożyczenia roweru                                               3 zł

Wypożyczenie roweru na cały dzień                                                                   15 zł

Wypożyczenie roweru na dobę                                                                           20 zł

Kaucja przy wypożyczeniu roweru                                                                      50 zł

Kask rowerowy                                                                                                       5 zł

Wypożyczenie roweru na lekcję przy ŻPH (trasa rowerowa) – 45 min             1zł

Dla grup min. 10 - osobowych udziela się:                                                         20% zniżki

 

Koszt wyposażenia w przypadku kradzieży lub zgubienia:

- linka zabezpieczająca                                                                                        22 zł

- błotniki                                                                                                                  39 zł

- oświetlenie odblaskowe przednie                                                                       2 zł

- oświetlenie odblaskowe tylne                                                                              4 zł

- Koszt roweru w przypadku kradzieży lub zgubienia                                      725 zł

 

 

Aktualności

Zajęcia ceramiczne

 

zobacz

 

 

Informacja o żuławskich wydarzeniach w jednym miejscuzobacz

 

Gra Muzealnazobacz

 

 

Sklepik

Na polderach i w podcieniach - krajobraz i architektura Żuławzobacz

Galeria

zobacz

Newsletter

Mapka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego