• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Zaproszenie do pracy w grupie standaryzacyjnej

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w pracach grupy wypracowującej zakres społecznego udziału w ochronie przeciwpowodziowej.
W ramach projektu Społeczna ochrona przeciwpowodziowa – związki wałowe wracają realizowanego przez Stowarzyszenie Żuławy, w ten sposób, zostanie wypracowany „Krajowy standard społecznej ochrony przeciwpowodziowej”.
Grupa pracująca nad standardem opracuje metodą warsztatową w trakcie pięciu spotkań dokument zawierający rekomendacje do udziału społeczeństwa w ochronie przeciwpowodziowej, propozycje i rekomendacje zmian w prawie wodnym i innych przepisach służących społecznej ochronie przeciwpowodziowej, przykładowy statut (społecznego) związku wałowego jako społecznej rady konsultacyjnej ochrony przeciwpowodziowej.
Spotkania odbywać się będą w pięć kolejnych czwartków począwszy od 5 września 2013 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17) o godzinie 17.00.
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy certyfikat uczestnictwa, niewielkie honorarium za włożoną pracę oraz poczęstunek w trakcie kolejnych spotkań.
Raport opracowany przez moderatora grupy będzie zawierał standard społecznej ochrony przeciwpowodziowej (postanowienia wstępne (preambuła), podstawy prawne, przedmiot standardu, misję i cel tworzenia standardu społecznej ochrony przeciwpowodziowej, zakres podmiotowy, rzeczowy i przestrzenny, stosowane procedury, zasady monitoringu i ewaluacji oraz regulacje nadzwyczajne).
Wypracowany przez grupę standard zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.zwiazkiwalowe.org.pl, w wydawnictwie poradnikowym, a także za pośrednictwem prasy. Informacja zostanie przesłana do wszystkich samorządów żuławskich, w tym także członków Stowarzyszenia Żuławy, do regionalnych izb rolniczych (pomorskiej i warmińsko-mazurskiej), szkół i bibliotek. Rozesłany zostanie do 40 powiatów najbardziej w Polsce zagrożonych powodzią.
Grupa standaryzująca przyjmie również identyfikację graficzną (w tym logo) społecznej ochrony przeciwpowodziowej.
Wszystkich zainteresowanych proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.zwiazkiwalowe.org.pl) i przesłaniu do 29 sierpnia 2013 roku na adres e-mailowy: biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl lub kontakt - e-mail: biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl lub telefonicznie na numer 509396900. O zakwalifikowaniu do pracy w grupie kandydaci zostaną poinformowani e-mailem przed rozpoczęciem pracy grupy.
 

Aktualności

Pomorska Karta Turysty

 

 

zobacz 

 

Polub nas na Facebooku

i otrzymuj powiadomienia
o aktualnych wydarzeniach

 zobacz

 

Gra Muzealna

zwiedzaj aktywnie Muzeum Żuławskie

 zobacz

 

 

Sklepik regionalny

Pamiątki i wydawnictwa 

 zobacz

 

Galeria

zobacz

Newsletter

Mapka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego