• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Zapraszamy na spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Najnowsze informacje nt. zapisów strategicznych przekaże dr Adam Mikołajczyk z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. O wdrażaniu standardów usług społecznych będzie mówić Jerzy Boczoń  z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku.
Założenia realizacji Strategii otwierają zupełnie nowe możliwości realizacji pomysłów i projektów w następnym okresie programowania.
Bez wiedzy i odpowiedniego przygotowania nasza rola w korzystaniu z możliwości, jakie oferuje nam Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 458/XXII/12 z 24 września 2012 roku będzie niewielka.
Szczególną rolę w nowym okresie finansowym będą odgrywać partnerstwa publiczno-społeczne i publiczno-prywatne.
Ważne i niezbędne jest uczestnictwo w spotkaniu osób odpowiedzialnych za pisanie wniosków o dofinansowanie projektów oraz tworzenie dokumentów strategicznych ze wszystkich instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych osób.
Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2013 roku (środa) od godziny 10.30 w Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Kopernika 17). Dla uczestników spotkania przewidziany jest poczęstunek.
Organizatorami spotkania są Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku, Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja oraz Klub Nowodworski.
 

Aktualności

Pomorska Karta Turysty

 

 

zobacz 

 

Polub nas na Facebooku

i otrzymuj powiadomienia
o aktualnych wydarzeniach

 zobacz

 

Gra Muzealna

zwiedzaj aktywnie Muzeum Żuławskie

 zobacz

 

 

Sklepik regionalny

Pamiątki i wydawnictwa 

 zobacz

 

Galeria

zobacz

Newsletter

Mapka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego