• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi

Harmonogram Tuga BioBlitz 2012

wtorek, 5 czerwca 2012 r.
23:00 – 1:00 Ćmobranie 2012 (dzikie ogrody w pobliżu Żuławskiego Parku Historycznego, ul. Kopernika 17 lub inne miejsce do ustalenia dla entomologów);

środa, 6 czerwca 2012 r.
5:00 – 9:00 ornitolodzy – obserwacje ptaków (start: przystań Sikorskiego 26A);
7:00 – 10:00 pobieranie materiału do badań przez botaników (start: Żuławski Park Historyczny,
Kopernika 17) i zoologów (start: przystań Sikorskiego 26A);
8:30 – 13:30 pokazy filmów przyrodniczych, o BioBlitzu 2009, Tudze i Żuławach
(Sala Dwukolumnowa Żuławskiego Parku Historycznego, ul. Kopernika 17);
10:00 uroczyste otwarcie BioBlitza na Tudze 2011 wraz z wystawami towarzyszącymi;
9:30 – 14:00 prezentacje bioróżnorodności rzeki Tugi dla szkół i wszystkich zainteresowanych osób (godziny prezentacji: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30);
prezentacje ptaków zaobserwowanych przez ornitologów nad Tugą;
prezentacje nietoperzy i małych kręgowców;
prezentacje ciekawych okazów roślinności z i znad Tugi przez botaników;
prezentacje owadów odnalezionych lub zaobserwowanych  przez zoologów;
prezentacja grzybów wielkoowocnikowych rozpoznanych nad brzegami Tugi;
14:00 – 14:45 podsumowanie, prezentacja wyników ilościowych BioBlitza,
zakończenie BioBlitza;

kadra naukowa
koordynacja naukowa - prof. dr hab. J. Marcin Węsławski
botanicy - Wojciech Woch, Jolanta Bulak, Jolanta Marcinkowska, Sebastian Nowakowski,
hydrobotanicy - dr Agnieszka Kozak, dr Magdalena Lazarus
entomolodzy - dr Aleksandra Piotrowska, dr Radomir Jaskuła, dr Mateusz Płóciennik, Anna Stępień;
chiropterolodzy - dr Mateusz Ciechanowski, Konrad Bidziński, Martyna Jankowska-Jarek, Marta Więckowska;  
mikrobiolodzy - prof. dr hab. J. Marcin Węsławski, dr Lech Kotwicki
ornitolodzy - Ewelina Kurach
mykolodzy - Yuki Sueoka, Mirek Wantoch-Rekowski, Marcin S. Borsuk Wilga

zgłoszenia grup na prezentację>>

Aktualności

Pomorska Karta Turysty

 

 

zobacz 

 

Polub nas na Facebooku

i otrzymuj powiadomienia
o aktualnych wydarzeniach

 zobacz

 

Gra Muzealna

zwiedzaj aktywnie Muzeum Żuławskie

 zobacz

 

 

Sklepik regionalny

Pamiątki i wydawnictwa 

 zobacz

 

Galeria

zobacz

Newsletter

Mapka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego